Degvielas kartes līguma pieteikums

! Visi lauki obligāti aizpildāmi!

Lūdzam ievadīt tikai ciparus

Pilnvarotais pārstāvis

Vārds, Uzvārds, ieņemamais amats

Iesniedzot vai nosūtot Līgumu, lūdzam pievienot Uzņēmuma amatpersonas parakstītu pilnvaru

Iela, mājas un/vai biroja numurs

Pilsēta, novads

Pasta indekss

Iela, mājas un/vai biroja numurs

Pilsēta, novads

Pasta indekss

Vārds, Uzvārds, ieņemamais amats

?

Informācija par karti

Piem., vārds, uzvārds vai transportlīdzekļa reģ. nr. (līdz 27 simboliem)

Noņemt

Piem., vārds, uzvārds vai transportlīdzekļa reģ. nr. (līdz 27 simboliem)

Ja līgums attiecas uz kādu no kredītkartēm

?

Piekļuve pašapkalpošanās portālam Card E-services

Persona, kura ir pilnvarota uzņēmuma vārdā autorizēties (piekļūt karšu kontam (-iem)), apskatīt ar kartēm veiktos darījumus, bloķēt/atbloķēt vai pasūtīt papildus kartes, mainīt karšu limitus, kā arī pievienot/noņemt citus lietotājus un mainīt to piekļuves līmeņus.

Vārds, Uzvārds

Lūdzu, apstipriniet savu piekrišanu!

Circle K privātuma paziņojums

Lai mēs spētu nodrošināt pēc iespējas augstāku servisu un savlaicīgi spētu atbildēt uz pieteikumu, Jūsu iesūtītā informācija ir saglabāta mūsu IT sistēmā. Plašāku informāciju skatīt mūsu privātuma paziņojumā.

Copyright © SIA Circle K Latvia